Els promotors instaran els comuns a rebaixar l’impost de construcció

Els empresaris consideren excessiu el desembors inicial pels permisos i demanen que els pagaments més forts es puguin fer quan s’ha acabat l’obra. Actualment gairabé no hi ha projectes per a nous edificis

• Els promotors immobiliaris consideren que el cost dels impostos comunals són actualment “excessius”, segons va explicar el president de l’associació que els agrupa, Jordi Galobardas. El col·lectiu té la intenció de demanar als comuns que estudiïn una rebaixa perquè creuen que el cost actual “està frenant” l’entrada de nous projectes per edificar blocs de pisos. Els promotors entenen que durant l’època de vaques grasses del sector immobiliari les corporacions van augmentar els impostos davant l’altíssim nombre de vendes i de l’exponencial creixement del preu del metre quadrat. Aquests barems no s’han corregit quan les vaques s’han tornat magres i segons Galobardas el volum no està adequat a la realitat. I el col·lectiu entén que la situació actual perjudica també en una gran mesura a les administracions parroquials ja que la falta de nous projectes significa una baixada radical dels ingressos comunals. “Nosaltres tenim cicles i ells ara també estan patint les conseqüències d’estar en un cicle baix”, va comentar el president dels promotors. En aquests moments gairebé no hi ha projectes entrats.

Canvi de sistema

Galobardas comenta que una opció interessant és canviar el concepte del cobrament d’impostos a la construcció. Actualment s’han de fer grans pagaments d’inici, la qual cosa suposa aconseguir una xifra afegida de finançament. Els promotrs preferirien que en tot cas la part més important del cost s’abonés a final de l’obra, quan ja s’haguessin venut pisos, perquè seria molt més fàcil fer-hi front.

Una fórmula que apunta Galobardas és rebaixar força el cost dels permisos i incrementar el percentatge dels impostos postvenda. “La recaptació seria semblant i tot seria molt diferent ja que un edifici tarda dos o tres anys a construir-se i durant aquest temps s’ha d’anar pagant el finançament dels diners que s’han demanat per pagar els permisos”, indica el promotor.

Baixada de preus

Segons el president dels promotors, el preu dels pisos de segona mà es calcula que ha baixat al voltant d’un 15% en els últims dos anys. Tenint en compte que el preu màxim del metre quadrat es va assolir l’estiu del 2006, des de llavors s’ha produït un descens en l’habitatge d’ocasió. Pel que fa a l’obra nova, no s’ha produït, segons els promotors, cap descens directe del preu, però com no s’han apujat en els dar­rers dos anys es pot considerar que han caigut en la mateixa mesura que s’ha apujat l’índex de preus al consum.

Aquestes correccions “no han ajudat massa a revifar el mercat” ja que els factors que estan influint que gairebé no es venguin pisos són diferents. Segons Galobardas, “hi ha molts altres condicionants, com els tipus d’interès, les incerteses que provoca la crisi sobre els llocs de treball i les empreses, entre d’altres”. Aquesta conjunció de factors ha derivat que encara existeixi una gran bossa de pisos que es troba a la venda des de fa temps, mentre que la demanda és molt baixa.

Optimisme

La situació, però, ha millorat en les últimes setmanes i Galobardas espera que “sigui el senyal d’una certa recuperació ja que fa molts mesos que passem aquesta crisi i no ha de tardar molt a arribar el moment que la tendència es freni”.

S’escripturarà amb la cèdul·la d’habitabilitat

La llei de propietat horitzontal havia portat molts edificis antics a un carreró sense sortida. La falta de legalització administrativa en l’època en què van ser construïts i les mancances irresolubles (ventilació d’escales, grandària mínima d’ascensors o places d’aparcament…) portava que a partir de juliol del 2009 els habitatges afectats no podrien ser escripturats. L’executiu finalment ha canviat la llei en dos grans eixos. D’una banda, els pisos podran ser comprats i venuts amb escriptura pública sempre que disposin de la cèdul·la d’habitabilitat encara que l’edifici en què es troben situats no compleixi tots els requisits. Els notaris, però, han aconseguit que s’inclogui dins de l’escriptura una advertència per al comprador en la qual s’especifiqui que l’edifici no disposa de tots els papers. Aquesta fórmula els allibera de posteriors problemes en cas que alguna adquisició acabés a la Batllia. L’altre gran canvi és l’ampliació del temini per efectuar les obres necessàries per a l’adequació a la normativa. L’executiu ha inclòs una clàusula que allarga dos anys més el termini. Així la nova data se situarà al 2011. Aquests canvis havien estat demanats per l’Associació de Gestors Immobiliaris.

 

 

 

Font:

Diari d’Andorra