Els comuns estudien poder canviar els plans urbanístics més fàcilment

La capital demana que es revisi la Llei d’ordenació perquè els Poups no es quedin “obsolets” en certs aspectes i calgui esperar el termini legal per ser alterats

• Disposar de la possibilitat de fer modificacions puntuals als plans d’urbanisme més fàcilment i que ara la llei no permet i evitar, així, que els textos vagin quedant obsolets en alguns aspectes. I que per tant, el mateix contingut en dificulti el desenvolupament. Aquest és l’objectiu que pretén assolir el comú d’Andorra la Vella, que ahir va plantejar a la resta de corporacions locals –els cònsols de les set parròquies es van trobar en la seva reunió mensual, aquest cop a Encamp– una proposició de llei per canviar dos articles de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.

Tal com exposa la corporació encapçalada per Rosa Ferrer, en l’exposició de motius del text, “cal tenir present que els plans d’ordenació s’han adoptat en un moment concret d’acord amb una realitat urbanística determinada”. Una realitat que potser necessita ser modificada de manera puntual i que no cal que esperi als sis anys que marca la legislació per fer una primera revisió del pla d’or­denament (les revisions següents es poden impulsar, després, cada quatre anys).

Justificar la conveniència

Andorra la Vella demana que es pugui ampliar els supòsits per aplicar modificacions als textos, “sempre que quedi justificada la conveniència” del canvi i “s’acrediti l’interès públic en relació amb els interessos privats con­-cor­­rents”. Vol, entre d’altres, que hi hagi la possibilitat d’incrementar el percentatge de terreny de cessió obligatòria (o el seu equivalent econòmic) en cas que els projectes previstos al pla comportin més aprofitament urbanístic, per l’augment de la densitat de l’ús de l’habitatge o per a la transformació global dels usos previstos. També, i tal com apareix a la proposició de llei, aplicar canvis en el cas de fer una transformació global dels usos previstos d’un projecte urbanístic, sempre que la cessió obligatòria i gratuïta prevista s’incrementi en el mateix percentatge de cessió, amb una reserva mínima de 15 metres quadrats per cada 100 metres quadrats de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics, així com per a equipaments.

Font:

Diari d’Andorra