Els promotors demanen suavitzar els criteris per fer els plans parcials

Actualment cal que el 75% dels propietaris d’una àrea es posin d’acord per urbanitzar i es pretén que es passi a només el 50%

L’Associació de Promotors ha demanat als comuns suport per introduir canvis en la Llei del sòl que ajudin a la reactivació del sector de la construcció. Una de les modificacions que es demana és que per iniciar un pla parcial estiguin d’acord el 50% dels propietaris i no el 75%, com està fixat actualment.

Les característiques d’Andorra comporten que sigui molt difícil aconseguir el suport necessari, segons explica el president de l’Associació de Promotors, Jordi Galobardes. Un dels problemes deriva del fet que hi ha una part de propietaris de terrenys que no són del país, sinó que els tenen com a inversió. En aquests casos, fins i tot és molt difícil localitzar-los per intentar posar en marxa un pla d’urbanització d’una zona. Cal tenir en compte que hi ha una part dels propietaris, molts forans, que van comprar terra amb vocació inversora sense la intenció d’entrar a edificar damunt. Com en les zones definides per als plans parcials hi poden estar involucrades moltes persones, els promotors consideren que cal assolir el quòrum necessari per ajudar que nous projectes es posin en marxa.

Jordi Galobardes va comentar que els comuns ja s’han adonat també d’aquest problema i que estan estudiant introduir-lo com a petició dins dels canvis que demanaran a la Llei del sòl. En aquesta mateixa línia, els promotors també han demanat als comuns que impulsin més plans (quan hi participa l’administració local s’anomenen plans especials) en les zones en què considerin convenient que la parròquia s’ha de desenvolupar.

Pisos socials

L’Associació de Promotors ja s’ha reunit amb cinc dels set comuns i després de les festes té previst reunir-se amb els dos que falten. Jordi Galobardes va explicar que s’ha rebut una invitació perquè, després d’haver parlat individualment amb les set corporacions, els promotors puguin ser presents en una reunió de cònsols per exposar al conjunt d’admi­nistracions locals les mesures que es demana impulsar.

Un dels punts més importants es troba en la petició perquè els co­muns derivin en pisos socials una part de la cessió obligatòria dels propietaris que volen construir. La proposta consisteix que en els solars urbans relativament petits, en comptes de cobrar el 15% les administracions passin a quedar-se algun dels immobles construïts per destinar-los a pisos socials.

En els solars urbans el comú acostuma a cobrar sempre el 15% i no a quedar-se un 15% del ter­reny, perquè tenir una franja tan petita no té gaire utilitat i difícilment es pot ubicar un equipament al damunt. Per aquest motiu, els promotors consideren que el millor ús és obtenir habitatge social en benefici dels ciutadans de la parròquia concernida.

Aposta perquè s’abaixin més els impostos comunals

Jordi Galobardes va manifestar sentir-se parcialment satisfet perquè s’hagin abaixat els impostos de la construcció a Andorra la Vella i a la Massana. Respecte de la capital, el president de l’Associació de Promotors va recordar que ara es troben en “un nivell mitjà”, perquè abans de la reducció estaven excessivament cars. Pel que fa a la Massana, Galobardes va indicar que la rebaixa només s’aplica a aquells que es construeixen el seu propi xalet o casa. En aquest cas, considera que la rebaixa s’hauria de generalitzar. “En part, no entenc perquè no s’abaixa, ja que possiblement si els promotors paguessin menys veurien més viable iniciar construccions i els comuns ingressarien més diners” va comentar. Des de l’associació s’és conscient que els ingressos de les administracions locals pels impostos de la construcció han caigut en picat. Per aquest motiu destaca que s’ha de ser conscient dels moments de gran dificultat que travessa el sector. En aquesta línia, demana als comuns que ajudin en el que puguin a la recuperació. Per això confia que finalment es produeixi una reducció impositiva més àmplia i pronunciada. Els resultats se sabran, però, l’any vinent.

Font:

Diari d’Andorra