L’obertura econòmica es preveu per al final de l’any vinent

Jordi Cinca preveu que la possibilitat de tenir la majoria d’accions per part d’un estranger s’estengui a totes les societats sense restricció

 El repte més gran del Govern Martí té una data per ser realitat: segon semestre del 2012. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar que hi ha un calendari previst per emprendre la mare de totes les reformes, l’obertura econòmica.

Aquest és el gran repte de la legislatura perquè suposaria un canvi històric que permetria l’arribada d’inversors estrangers amb la capacitat de ser propietaris plens d’una societat. Actualment només poden tenir el 49% com a màxim. El calendari té tres eixos bàsics. Durant el segon semestre del 2011 es prepararien els textos legislatius que han d’establir l’escenari de l’obertura. Les noves lleis substituirien les que es van aprovar durant el Govern Pintat i que han resultat un rotund fracàs. L’arribada d’empreses estrangeres ha estat amb comptagotes. El problema ha estat el mateix que sempre: cap societat seriosa no vol fer una forta inversió quan ha de deixar la titularitat en mans d’un prestanoms.

En el projecte d’obertura del gabinet Martí hi ha un canvi de filosofia important. Segons explica Jordi Cinca, “fins ara la participació majoritària dels estrangers està vetada i només hi ha excepcions, mentre que després hi haurà una obertura total i l’excepció serà si en algun sector es bloqueja”.

La segona fase del calendari arriba durant el primer semestre del 2012. En aquest període es portaran al Consell General els projectes de llei per fer efectiva l’obertura al capital estranger. Es preveu que no hi hagi cap problema per tirar-les endavant per l’amplíssima majoria de 22 consellers que té Demòcrates per Andorra al parlament. La tercera i última etapa passa per l’entrada en vigor dels textos. Seria pels volts del segon semestre del 2012 i aquí començaria l’aposta de futur, que passa per aconseguir que hi hagi una important entrada d’inversors estrangers que permetin la creació de noves empreses i llocs de treball.

Professionals liberals

Un dels objectius és aconseguir que l’obertura també afecti les professions liberals. Actualment els professionals liberals tenen un bloqueig que va molt més enllà dels drets econòmics. Mentre que un resident necessita només deu anys per poder ser propietari total d’un negoci, els col·legis professional han mantingut unes condicions molt més dures, ja que calen 20 anys per exercir com a advocat, metge, enginyer, arquitecte o d’altres. 

Cinca confia que no hi hagi una especial resistència per a l’obertura econòmica ni en els negocis ni en les professions liberals. Cal recordar que la pressió de certs sectors va aconseguir descafeïnar tant el projecte aprovat en la legislatura Pintat que ha quedat en un sistema que no ha tingut pràcticament cap incidència. La situació, però, ha canviat de forma substancial. 

Canvi d’escenari

L’obertura de Pintat s’estava fent quan la crisi només es començava a albirar. Cinca espera que la realitat actual, que fa indispensable un nou model econòmic que compti amb la inversió estrangera, elimini aquestes reticències. Les associacions empresarials ja fa un parell d’anys que reclamen constantment l’obertura total com a millor opció cap al nou model econòmic que permeti complementar els sectors tradicionals. Al final del 2012 hauria de ser realitat.

L’IVA PERMETRÀ ELS CONVENIS DE NO DOBLE IMPOSICIÓ

El nou marc tributari facilitarà la inversió estrangera, segons explica Jordi Cinca. Un cop entri en vigor l’impost de societats i l’impost sobre el valor afegit s’hauran posat les bases perquè Andorra pugui iniciar les converses per a l’establiment de convenis de no doble imposició. Aquest acord permetria que les empreses instal·lades a Andorra i que operin en un altre país no hagin de pagar tributs en els dos estats. En principi, les empreses podrien elegir on tributar. Se suposa que s’escolliria sempre el Principat en tractar-se d’una fiscalitat més tova que la de la resta d’estats europeus. Tot el procés de transparència fiscal amb la signatura dels convenis d’intercanvi d’informació i l’acord monetari faciliten que el Principat pugui plantejar la signatura de la no doble imposició, un cop perduda la consideració de paradís fiscal. L’únic element que faltaria és el marc fiscal, que hauria d’estar en vigor plenament durant el 2012. Tot el procés ha de culminar l’obertura econòmica al capital estranger.

Font:

Diari d’Andorra