El traspàs massiu d’immobles permet amortitzar fins al 2041

El Govern va tenir temps d’entregar totes les tramitacions i el termini no s’allarga

Dissabte a les nou de la nit encara hi havia algun notari protocol·litzant traspàs d’edificis de particulars a societats familiars.

El Govern havia entregat divendres les últimes cèdules d’exempció de plusvàlues, tràmit imprescindible per poder fer el traspàs. Finalment, però, es va arribar a temps i els grans propietaris van poder culminar el canvi. Fonts de l’executiu van indicar que, en principi, no s’aplicarà cap tipus de moratòria. Aquesta opció tampoc estava prevista en cas que alguns propietaris no haguessin obtingut a temps la certificació de l’exempció de les plusvàlues. S’entén que el Govern no ha posat cap termini per adaptar el patrimoni, sinó que es tracta d’una opció lliure de planificació fiscal que tenen els obligats tributaris. 

Bàsicament els grans propietaris han passat els immobles a societats familiars per dos motius. D’una banda s’ha actualitzat el preu de l’edifici. Aquesta revalorització a preu de mercat s’ha fet en el moment en què s’ha produït el traspàs a la societat. Així, en tenir l’immoble a preu de mercat i no al d’adquisició en cas d’una futura venda la plusvàlua que s’haurà de tributar és molt menor. Aquest impost sobre les operacions immobiliàries grava la diferència entre el preu al qual va ser adquirit el bé i el de venda. En augmentar el valor de la compra el marge sobre el qual s’aplicarà el percentatge de tributació serà més petit.

 

Menys impostos

El segon motiu, i principal, es troba en l’entrada en vigor de l’impost de societats des de l’1 de gener. Un edifici s’amortitza en trenta anys. Tots els immobles que s’han passat a societats familiars els últims dies es podran amortitzar fins al 2041. Això comportarà que durant tres dècades una trentena part del valor de l’edifici es podrà comptabilitzar com a despesa quan es presentin els balanços al Govern. Aquesta imputació disminuirà el benefici sobre el qual l’impost de societats aplica un 10% de retenció (aquest any per ser el primer és un cinc, però a partir del 2013 ja serà el deu).

Fins ara a Andorra l’amortització tenia una importància relativa, bàsicament a nivell comptable intern. En el moment en què el resultat de les empreses queda gravat les societats recerquen els mecanismes (legals) per oferir una xifra de beneficis més reduïda. La mesura afecta fonamentalment els grans propietaris perquè són els que superen els 40.000 euros anuals d’ingressos per lloguers. Això significa, amb lloguers de 500 euros de mitjana, disposar de set habitatges en arrendament. Pel que fa a les transaccions immobiliàries, es fixa que fins a cinc anuals queden exempts d’impost. El legislador considera que per ser considerat empresari de lloguers o immobiliari han d’existir un mínim d’ingressos o d’operacions anuals. En la majoria de casos els que han traspassat els immobles són empresaris que, a més, disposen d’altres negocis. Un cop passades les propietats a la societat familiar tot queda en un conjunt i l’amortització dels béns passa a comptar dins del balanç empresarial. Mentre estaven a nivell individual les propietats no podien tenir aquest efecte en els comptes societaris. 

Fonts governamentals van destacar que s’ha comprovat que en cada cas el traspàs tingués lloc a una societat que fos propietat del mateix titular de l’habitatge o de la família. Aquest és el requisit perquè l’executiu trameti una exempció de plusvàlues. Dit en altres paraules: que es consideri un traspàs de béns i no una compravenda. 

De moment no ha transcendit quin ha estat el volum total d’immobles que han passat a estar a nom de societats.

 

APROFITAR PER LA REORGANITZACIÓDEL PATRIMONI

 

Diferents experts van explicar ahir que una part destacada dels grans propietaris han aprofitat el traspàs de béns per reorganitzar el patrimoni familiar. Passar els immobles a una societat facilita, segons les mateixes fonts, el funcionament intern. Per exemple, en el cas d’una herència o repartiment en vida. En incloure el patrimoni dins d’una societat es facilita la presa de decisions, ja que s’adoptaran per majories. En alguns casos fins i tot ha servit per establir de forma fidel quines són les propietats i quin valor tenen a dia d’avui. Hi havia un nombre important d’immobles antics que en no existir cadastre estaven en una situació poc clara. Les mateixes fonts van incidir què el traspàs d’immobles s’ha de circumscriure dins de la normalitat. Les empreses familiars s’han d’adaptar a una nova realitat amb impostos als beneficis. El fet d’haver d’entregar comptes a l’Estat on es reflecteix tota l’activitat econòmica aconsella l’agrupament dels béns en societats.

Font:

Diari d’Andorra