La venda de pisos va baixar un 32% el primer semestre del 2011

El Col·legi d’Agents Immobiliaris destaca que el sector continua sense reaccionar i que no hi ha bones perspectives per al 2012

 Les úniques dades tancades de les quals disposa el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) corresponen al primer semestre del 2011 i situen la caiguda d’operacions en un 32%.

La xifra “és molt negativa”, segons remarca el president del Col·legi, Joan Carles Camp, i mostra que la recessió del sector s’ha aprofundit encara més. El nivell de construcció d’obra nova es troba pràcticament aturat i els milers de pisos buits que hi ha al mercat surten en comptagotes. Es preveu que la construcció segueixi sota mínims mentre que no s’absorbeixi la gran quantitat d’habitatges sense ocupar. No hi ha dades oficials, però les previsions oscil·len entre els 8.000 i els 15.000.

Les perspectives per a enguany “no són esperançadores” perquè la crisi ha portat una disminució molt important de l’interès per comprar habitatges. En bona part dels casos en què hi ha la voluntat d’adquirir-ne un els particulars es troben amb unes condicions d’exigència per part dels bancs que fan pràcticament inviables la major part d’operacions.

L’AGIA està en espera de les dades del segon semestre, però Camp alerta que segurament s’hauran de filtrar per evitar equívocs. Es refereix que de la xifra de receptació de l’impost de transmissions patrimonials per habitatges (font d’on surten les dades) s’haurien de netejar dos conceptes. D’una banda, les transaccions realitzades per la banca a l’hora d’executar una hipoteca. Quan l’entitat es queda l’immoble ha de pagar l’ITP “però en realitat no és una venda, sinó un embarg”. 

 

Afectació del traspàs

L’altre factor que pot distorsionar prové del traspàs massiu d’immobles de grans propietaris a societats familiars, que ha tingut llloc recentment, per aconseguir una millor posició fiscal un cop ha entrat en vigor l’impost de societats. En una part dels casos (segons la composició de la societat) es pot haver generat ITP, però tampoc correspondria a una venda real, sinó a un canvi de titular de persona física a persona jurídica. “Aquestes situacions s’han de tenir en compte perquè si no la fotografia del sector d’acord amb l’impost de transmissions patrimonials podria ser enganyosa.” 

En el balanç final de l’any “ja em conformaria que la reducció de la xifra de negoci estigui en un 15% respecte el 2010”. Un dels efectes que s’ha mantingut durant el 2011 per falta d’operacions ha estat el pas de pisos de venda a lloguer. Aquesta és la sortida natural de molts propietaris en espera que l’escenari canviï. 

Camp remarca que el sector no aspira a rememorar els temps del boom de la construcció, però sí a recuperar cert nivell d’activitat que permeti la subsistència d’un sector que any rere any continua baixant. Els immobiliaris confien que s’estigui tocant fons i que ben aviat comenci una certa recuperació.

 

EL METRE QUADRAT DE LLOGUER ES MANTÉ ENTRE ELS SIS I ELS SET EUROS

 

Els preus del lloguer han aturat el descens continuat que havien iniciat des de l’esclat de la bombolla immobiliària. Els anys de màxima bonança s’havien arribat a superar els deu euros per metre quadrat. La xifra actual es troba “entre els sis i els set euros”, tot i que cada habitatge té unes condicions úniques com la ubicació o la conservació, que fan difícil establir un patró. Camp comenta que els preus s’han estabilitzat ”perquè no poden baixar més”, tenint en compte que el propietari ha de fer front a despeses com la comunitat o la conservació que estableixen un límit mínim d’on no es pot baixar. “Un lloguer a 299 euros acaba sent la ruïna per al propietari i a la llarga li serà molt perjudicial”. El president de l’AGIA insisteix que l’efecte que més s’està notant és l’arraconament d’una sèrie d’habitatges que no estan en massa bones condicions. Aquests pisos havien entrat amb força al mercat “durant la crisi quan es venia i es llogava tot” i ara tornen a estar fora de joc. Aquesta tendència obligarà els propietaris a remodelar els habitatges i adequar-los si volen que puguin entrar al mercat de lloguer.

Font:

Diari d’Andorra