El govern d’Andorra vol atreure emprenedors i empreses

Aposta per esdevenir un laboratori tecnològic

El Govern vol situar el país com a centre de proves o laboratori tecnològic idoni per a emprenedors i empreses del sector de la tecnologia.

El cap de Projectes Estratègics, Josep Maria Missé, va fer pública ahir la nova aposta de l’executiu en un article publicat al blog de telecomunicacions i societat de la informació de la Generalitat de Catalunya Expliquem el Futur, on qualifica Andorra com a laboratori ideal per realitzar la fase final del test de tot el procés de fabricació d’un producte d’empreses tecnològiques, així com un bon escenari per a l’assaig dels seus productes.

Missé sosté que el fet de no haver de reproduir artificialment les condicions del laboratori ideal “no tan sols abarateix sensiblement el cost del test i augmenta la qualitat dels resultats obtinguts, sinó que democratitza l’accés al mercat tecnològic”. El projecte no vol limitar només al comerç i el turisme les utilitats d’Andorra, sinó que vol ampliar el ventall de possibilitats a la medicina assistencial telemàtica a través de la qual, aprofitant les tecnologies de la informació, es podria fer un control i seguiment de pacients a distància, entre altres opcions. 

El cap de Projectes Estratègics considera que el fet que Andorra disposi d’una xarxa de fibra òptica 100% fins a la llar i un nombre d’habitants que ronda els 78.000, contribuirà a mesurar quina és la resposta a les esmentades proves. Prenent com a exemple una empresa que volgués incloure ofertes a mesura que les persones transiten per l’eix comercial d’Andorra, un dels avantatges que el Principat podria oferir seria quant a promoció de l’aplicació perquè fos fàcilment descarregable per tots els usuaris del país.

Font:

Diari d’Andorra