La rebaixa de la cessió urbanística als comuns es limitarà en el temps

La mesura pretén ser un efecte de reactivació econòmica i seria transitòria i, probablement, fixada per al termini d’un any

La rebaixa que els comuns estan estudiant aplicar en el percentatge de sòl que els propietaris de terreny han de cedir de forma obligatòria al bé públic quan pretenen desenvolupar urbanísticament una finca serà transitòria i, molt probablement, es limitarà a només un any.

A la darrera reunió de cònsols es va acordar que s’estudiaria com poder procedir a fer realitat la reducció de la cessió. Des de llavors, les corporacions parroquials estan aprovant facultar els responsables comunals per a aquest estudi. De fet, l’anàlisi ja s’ha iniciat i el parer jurídic majoritari seria que no caldria una reforma legislativa per permetre la modificació del percentatge a cedir, que durant el temps de transició tots els comuns establirien en el 5%, la franja més baixa que fixa la Llei del sòl.

Els comuns pretenen, amb aquesta reducció, i amb la limitació temporal de la mateixa, incentivar els propietaris a desenvolupar urbanísticament algunes propietats i, així, reactivar el sector de la construcció alhora que les corporacions ingressarien alguns diners que han deixat de percebre procedents dels tributs vinculats a l’urbanisme. Per fer realitat la reactivació que es pretén, els cònsols tindrien clar, segons les fonts consultades, que la rebaixa no ha de ser pas per sempre sinó només per un termini determinat. Això, a parer dels mandataris comunals, hauria de suposar un efecte d’atracció que hauria de fer decidir alguns propietaris ha desenvolupar projectes que la situació econòmica actual manté encallats.

 

Modificació

Un dels elements cabdals de l’estudi que els cònsols van decidir impulsar és determinar com es pot procedir a canviar el percentatge de cessió urbanística establert. La Llei del sòl fixa aquest paràmetre en una forquilla que va del 5 al 15%. Per tant, es considera que, en aquest sentit, no cal una modificació legislativa. De fet, van ser les corporacions parroquials les que van decidir, a partir dels seus plans d’urbanisme (POUP) quin era el percentatge de terreny que volien rebre (ja fos en sòl pròpiament dit o en l’equivalent en diners). La majoria dels comuns es van situar en la franja més alta. Tan sols a Ordino la cessió es va establir en el 5%.

La llei, el que sí que regula, és que els POUP no podran experimentar canvis substancials durant un termini de sis anys. Aquest temps encara no ha transcorregut, encara que s’hi acosta. Però com que la pretensió és posar en marxa la mesura tan aviat com sigui possible, s’hauria de buscar la manera per poder efectuar els canvis. D’entrada, jurídicament s’hauria de decidir si la modificació de la cessió és un element substancial en els plans d’urbanisme. Hi ha coincidència en què això és així i, conseqüenment, les variacions no es podrien dur a terme fins un cop passats els sis anys esmentats. Per tant, una de les fórmules amb què treballen els comuns seria sol·licitar al Govern que declari la mesura d’interès públic i, d’aquesta manera, es podria procedir a modificar els POUP temporalment. Aquesta qüestió serà un dels aspectes a tractar en la propera reunió de cònsols.

 

ELS DOS GRUPS DE LA MINORIA DE LA CAPITAL FAN COSTAT A LA PROPOSTA

 

El comú d’Andorra la Vella va ser el primer a aprovar la proposta d’estudiar la possibilitat de rebaixar la cessió econòmica del 15% al 5% en la darrera sessió de consell de comú. En aquest sentit, el punt es va aprovar amb el suport dels dos grups de la minoria. El conseller del Partit Socialdemòcrata, Marc Cornella, va indicar que des del seu grup “estem a favor de qualsevol mesura per reactivar l’economia i la construcció” i va afegir que aquest tipus de mesures són “les que s’han de buscar i potenciar”.

Unes opinions que no divergeixen gaire de les que va expressar el conseller de Demòcrates per Andorra, Carles Torralba. “Tot el que serveixi per incentivar està bé, però el més important és que sigui temporal, de manera que sempre que es vulgui es podrà tirar enrere”, va comentar, remarcant que hi ha qui s’ha fet enrere d’una obra perquè havia de pagar el 15% de cessió.

Font:

Diari d’Andorra