S&P aposta per la recuperació del sector immobiliari en 2013

L’agència de qualificació crediticia Standard & Poor’s considera que la crisi macroeconòmica no s’estendrà més enllà de 2012, la qual cosa es traduirà en una “significativa recuperació” dels mercats immobiliaris europeus en 2013.

L’escenari basi de S&P contempla una creixement pla de les economies de l’eurozona en el seu conjunt.

“Standard & Poor’s Ratings Services creu que la crisi macroeconòmica pugues no estendre’s més enllà de 2012. Encara esperem una nova recessió a Europa, encara que creiem que serà suau, amb una gradual tornada al creixement, gràcies a la creixent demanda dels emergents, la resiliència de la demanda dels països desenvolupats i la restauració de la confiança dels inversors”, apunta l’entitat.

En aquest sentit, l’escenari basi de S&P contempla una creixement pla de les economies de l’eurozona en el seu conjunt, amb una expansió del 0,5% a França i del 0,6% a Alemanya, mentre que a Regne Unit el PIB creixerà un 0,5%.

“Pel que fa al mercat immobiliari, esperem assistir al començament d’una recuperació més significativa en 2013, a mesura que millori la situació macroeconòmica i es redueixi la desocupació”, assenyala l’agència, que espera que “això impulsarà la demanda dels consumidors i la valoració de les propietats immobiliàries”. 

No obstant això, S&P recorda que les característiques dels mercats residencials d’habitatge varien al llarg del Vell Continent i apunta que, en la seva opinió, Regne Unit, Alemanya i França, continuen sent els mercats desenvolupats “més atractius”, mentre Rússia apareix com el més destacat entre els emergents.

D’aquesta manera, l’agència manté una perspectiva “estable” sobre les constructores europees que qualifica perquè es troben “ben capitalitzades” per afrontar els riscos a mitjà termini relacionats amb la confiança dels consumidors i la disponibilitat de crèdit al consum.

Així mateix, S&P aprecia una creixent activitat d’aquestes empreses als mercats de deute i apunta que les constructores europees, a mesura que Europa emergeix de la recessió, necessitaran un accés estable a finançament per capitalitzar aquesta volta del creixement econòmic.

Font:

Fotocasa.es