La banca supera els 30.000 milions d’euros en recursos gestionats a Andorra

La internacionalització supera per primer cop els 30.000 milions d’actius de clients

Els recursos gestionats per les cinc entitats bancàries del Principat van incrementar-se de forma notable durant l’any passat.

L’augment de fins a un 14,2% experimentat el 2011 ha permès el sector recuperar-se de la forta reducció experimentada el 2008 i assolir el seu màxim històric, superant per primer cop els 30.000 milions d’euros. Un dels principals motius d’aquesta evolució positiva es troba en la internacionalització per la qual s’ha apostat des del sector, segons va explicar el director general de BPA, Joan Pau Miquel. 

La dada ha estat revelada mitjançant la Síntesi d’Indicadors Socioeconòmics d’Andorra publicada per l’entitat, un recull de dades que, segons el parer de Miquel permet pensar que “s’ha tocat fons” amb la crisi, ja que si bé molts àmbits continuen experimentant retrocessos, aquests no són tan forts com els d’anys anteriors i, a més, n’hi ha alguns, com el de les pernoctacions, que han registrat evolucions a l’alça. Entre els que pugen, justament, hi ha els recursos de les entitats, impulsats en gran part per l’evolució positiva de la mediació de clients (tot el que és la gestió d’accions, fons d’inversió o obligacions entre d’altres productes financers), que suposa un 65,1% del total i que ha viscut un augment de gairebé el 20%. També han pujat els dipòsits, tot i que en menor mesura (+5,1%).

Joan Pau Miquel va atribuir aquesta situació a tres motius, entre els quals “l’esforç per estar a altres mercats i ser presents a altres sistemes financers”. Al seu entendre, les dades “són una foto consolidada d’aquesta voluntat”. El director general de BPA també va indicar que l’alça també es deu al mateix mercat andorrà i a la “revalorització dels actius que ja s’estaven gestionant”, i va assegurar que “no té res a veure amb el fet que hi hagi més o menys inversió creditícia”, tot i apuntar que aquesta “en el conjunt de les cinc entitats no ha disminuït el 2011”. 

El conjunt de dades revela que l’exercici passat va tornar a ser negatiu per a l’economia andor­rana però també, segons es desprèn dels autors del recull, permet albirar, com a mínim, una sortida del túnel gràcies al comportament d’algunes estadístiques, com ara la de les pernoctacions. El creixement d’un 7,7% registrat el 2011 “trenca una tendència baixista des del 2001”, va destacar un Miquel que va posar en relleu que la sortida de la crisi passa pel conjunt de reformes encetades des del Govern. “Andorra està fent els deures en impulsar canvis interns que han de donar resultat a mitjà i llarg termini”, va dir el director general de BPA, conscient, però, que hi ha una altra pota clau en la recuperació: el que succeeixi a l’entorn europeu i, en especial, a Espanya. “És previsible que a partir d’ara es vegi una evolució positiva, ja el 2012 o com a molt tard el 2013”, va comentar el màxim responsable de l’entitat financera.

 

COMISSIONS PER GARANTIR L’ÚS FUTUR DE LES TARGETES

 

Joan Pau Miquel va justificar la necessitat de l’aplicació de la comissió del 0,5% a les operacions superiors a 30 euros que es facin amb targetes de crèdit del país tot apuntant la necessitat d’actualització tecnològica constant que es requereix per donar aquest servei. Així, va posar en relleu que aquesta és la fórmula de finançament d’aquestes “inversions significatives” que es fa servir “a tots els països” i que “si no es fes així, ens podríem trobar que la tecnologia evolucionés de tal manera que no estiguéssim en disposició de donar el servei”. El dirigent de BPA va apuntar que “cal que entre tots, consumidor i entitats, busquem un punt d’equilibri per garantir la viabilitat”.

Font:

Diari d’Andorra