La Comissió d’Interior incrementa de 30.000 a 50.000 euros el dipòsit dels residents passius a l’INAF

Tal com han informat l’ANA els 400.000 euros que es requereix que s’inverteixin al país, hauran de ser “una inversió permanent” al llarg del temps de residència passiva.

La Comissió Legislativa d’Interior ja ha acabat de tractar la modificació de la Llei qualificada d’immigració, i ho ha fet tancant el text amb alguns canvis introduïts durant el treball en comissió. Un dels més significatius és el fet que els residents passius hauran de fer un dipòsit a l’INAF de 50.000 euros en comptes de 30.000 com preveia el redactat inicial.

El projecte de llei de modificació de la Llei qualificada d’immigració ha estat tancat ja per la Comissió Legislativa d’Interior i ha patit alguns canvis respecte al text inicial, però tot i això no sembla que sigui prou per convèncer els socialdemòcrates perquè hi votin a favor. El conseller Gerard Barcia ha indicat que es prendrà aquesta decisió dilluns a la reunió de grup parlamentari, però que “hi ha poques possibilitats”. Es preveu que aquesta llei pugui votar-se en sessió de Consell General el pròxim 31 de maig.

Els canvis més importants que ha patit el text són en referència a les aportacions que han de fer els residents passius al Principat. Mentre que el projecte de llei preveia un dipòsit a l’INAF de 30.000 euros, el treball en comissió ha incrementat aquesta quantitat fins a 50.000, i ha augmentat també els 7.000 euros de més que s’han de dipositar per cada familiar fins als 10.000. D’aquesta manera, segons el grup parlamentari demòcrata, es dóna més seguretat al sistema i s’asseguren uns recursos per poder fer front als possibles deutes que puguin contreure els residents passius.

D’altra banda, els 400.000 euros que el projecte de llei requereix que s’inverteixin en la compra de béns immobles, dipòsits, deute públic o participacions d’entitats públiques, haurà de ser una inversió permanent. La idea és que l’inversor no pugui fer una compra d’un bé immoble i tot seguit revendre’l i recuperar els diners, sinó que aquesta quantitat de 400.000 euros hagi de continuar al país. 

Aquests canvis no són els que els socialdemòcrates consideraven prioritaris, sinó que les esmenes que ells veien ‘imprescindibles’ no han estat acceptades. D’una banda, el text preveu que els residents passius hauran d’estar al país durant 90 dies a l’any, i els socialdemòcrates demanaven que aquesta permanència al Principat tornés a ser, com amb la Llei actual, de 183 dies, però la comissió no ho ha acceptat. 

Un altre punt que van esmenar els socialdemòcrates era que el reagrupament familiar es pogués fer des del primer dia, i no amb el requeriment d’haver residit al Principat durant un any, però els demòcrates tampoc no ho han acceptat.

Font:

Diari d’Andorra