Reactivar la construcció

El sector de la construcció és un dels que han patit més la crisi econòmica

Ho va recordar ahir el ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, en exposar les principals modificacions que el Govern preveu introduir en la Llei del sòl, després d’escoltar el parer dels comuns, per tal d’intentar fomentar una reviscolada constructiva.

En cinc anys, el sector ha perdut 3.500 assalariats, la meitat dels que tenia, segons va recordar el polític canillenc. Fa uns mesos ja es van fer uns primers canvis pràcticament d’urgència per possibilitar, per exemple, que les cessions es poguessin pagar en finalitzar l’obra. Ara es durà a terme una modificació més profunda per flexibilitzar les actuacions urbanístiques amb propostes concretes. Fins a setze canvis es pensa introduir a la llei. Durant la resta de mes s’acabaran de polir els detalls i el mes que ve la previsió és que el projecte modificatiu entri a tràmit parlamentari. L’objectiu és que just quan es complirà el primer període de sis anys que permetrà als comuns canviar els plans d’urbanisme, les variacions es facin tenint en compte les noves previsions. Alcobé i el director del ministeri, Esteve Comes, van exposar ahir públicament les sis mesures més transcendentals. S’amplia la cessió de sòl a béns immobles més enllà d’únicament terrenys; es permetrà que els comuns puguin destinar els diners percebuts en concepte de cessió econòmica a equipaments (fins ara només servien per adquirir terrenys); s’objectivaran uns criteris generals per definir els entorns de protecció; amb determinades condicions, es possibilitarà la construcció d’habitatges unifamiliars sense la necessitat que s’hagi de desenvolupar el pla parcial en què estigui immers el solar; es posarà en marxa un procediment simplificat de llicències que substituirà l’autorització prèvia i en algunes ocasions es podrà construir des del dia zero, i es possibilitarà als comuns, com a mesura temporal, la condonació de la cessió obligatòria en sòl urbà consolidat. Tot plegat, mesures que intenten incentivar la construcció. Generar més activitat econòmica. Una iniciativa aparentment positiva sempre que vagi acompanyada de totes les mesures que garanteixin el creixement ordenat i sostenible i que totes aquelles construccions que es facin gaudeixin de la màxima seguretat.

Font:

Diari d’Andorra