El Govern disposarà d’un mes i mig per respondre peticions d’inversió estrangera

L’obertura total al capital forà es fa efectiva avui després de la publicació del reglament al BOPA

El Govern disposarà d’un termini màxim de 45 dies per respondre a les peticions d’inversió estrangera.

 

En principi l’executiu té un mes per contestar, però el reglament de la Llei d’obertura, publicat ahir, recull que es podrà ampliar quinze dies més el termini quan s’estableixi prorrogar la decisió. La qüestió dels terminis és molt important perquè la Llei d’inversió estrangera considera positiu el silenci administratiu. Significa que qualsevol demanda on la resolució no s’hagi comunicat a l’interessat en el termini màxim passa a quedar concedida. Un dels punts importants en el període passa perquè l’executiu està obligat a comunicar a l’inversor, abans que finalitzin els 30 dies del període de resposta, que tindrà lloc una pròrroga.

 

Requisits generals

El Govern manté una sèrie de paràmetres per avaluar per a la concessió de l’autorització. L’executiu podrà denegar un permís d’acord amb una sèrie de criteris, però està obligat a argumentar-los. Els motius pels quals es podrà rebutjar una sol·licitud passen perquè la inversió perjudiqui “l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic, el medi ambient, la salut pública o l’interès general”. A més, es tindrà en compte “els efectes que la inversió pot tenir sobre la lliure competència, el mercat de treball i l’equilibri dels recursos públics”.

L’obertura estarà controlada pel Registre d’inversions estrangeres,  que haurà d’inscriure les societats o particulars afectats i elaborarà estadístiques respecte al nombre d’operacions i la distribució per sectors, nacionalitats o d’altres. S’assignarà un número a cada inversor i en el llibre del registre s’hauran d’anar apuntant les modificacions successives. 

    L’obertura al capital estranger té efectes reals a partir d’avui, un cop ahir es va publicar el reglament d’aplicació  necessari per desenvolupar la llei del 21 de juny. El Govern, però, ja ha iniciat fa temps el projecte per a la captació d’inversors d’alt valor afegit, iniciativa per a la qual ha contractat l’empresa Monitor Group. Es preveu que les grans inversions passin prèviament per una negociació amb les administracions per pactar possibles condicions. L’entrada directa de peticions al registre s’espera per als inversors de gamma més modesta.

Font:

Diari d’Andorra