L’edificació de pisos nous cau un 70%, fins a mínims històrics

Els arquitectes han visat el primer semestre d’aquest any un 68,7% menys de metres quadrats que en el mateix període del 2011

Les xifres de superfície visada pels arquitectes durant el primer semestre d’aquest any evidencien la gran paràlisi que pateix la construcció.

 

En el primer semestre de l’any el col·legi professional només ha donat el vistiplau a 12.627 metres quadrats d’obra nova. En el mateix període del 2011 la xifra va ser de 40.363. La caiguda ha estat d’un 68,7% entre un exercici i l’altre i situa l’activitat en mínims històrics. 

    Si se sumen el total de metres supervisats d’obra nova, de reforma, d’ampliació i d’enderroc, la suma ascendeix a 33.462. Un any abans, en els mateixos mesos, s’havien visat 65.784. Per tant, l’obra de rehabilitació, la que el sector de la construcció considera una de les vies per sortir de la situació crítica per la qual passa, tampoc no arrenca. El gerent de l’Associació de Contractistes d’Obres (Acoda), Víctor Filloy, va manifestar que la caiguda de l’obra nova autoritzada era d’esperar. “La situació és la que és”, va afirmar. I hi va afegir que el fet que els metres visats de reforma disminueixin també –en aquest cas, però, lleugerament, ja que han passat de 18.577 el 2011 a 18.321 el 2012– no és un bon símptoma. “Si no augmenta el que llegiria és que tota la feina feta des de l’administració per promoure la rehabilitació d’edificis no està funcionant”, va dir. Això sí, la reforma no augmenta però en aquest semestre ha estat superior als projectes d’obra nova, un aspecte força nou.

 

Modificacions

El sector reclama al Govern modificacions en els reglaments que animin la rehabilitació. “Fa més d’un any que hi insistim”, va assegurar. Víctor Filloy va recordar que el recentment presentat Llibre blanc de l’energia evidencia el gran camí que hi ha per recór­rer en aquesta direcció: la de la reforma per fer edificis més sostenibles i eficients atès que existeix un parc d’edificis molt envellit. Què s’ha de fer perquè els propietaris inverteixin en reformes? Els constructors ho tenen clar: que l’Estat posi a disposició dels particulars “crèdits avantatjosos” i que hi hagi subvencions. “Si no és difícil estimular el propietari”, va argumentar Filloy. Les subvencions, hi va afegir, haurien de definir-se en funció de l’eficiència energètica que s’assoleixi amb l’obra. “Que a qui només canvia les finestres se li aboni un 10% però que es premiï qui faci més esforç”, va argumentar. El sector insisteix, a més, que s’hauria d’instaurar una ITV d’edificis de manera periòdica per asse­nyalar allà on s’hauria d’actuar.

    El que va voler deixar clar el gerent de l’Acoda és que la modificació de la Llei del sòl aprovada a final de juliol –i que preveu, entre d’altres mesures, que els comuns puguin deixar a zero de manera transitòria la cessió obligatòria en sòl consolidat– no farà res per si sola, i va recordar que al maig van posar sobre la taula un seguit de mesures de les quals “tenim poc retorn. Sabem que algunes s’estan analitzant però mentre s’analitzen la situació és aquesta”, va manifestar. 

    Filloy va recordar que van demanar polítiques per animar la rehabilitació però també “mantenir un nivell adequat d’obra pública”, una llei de morositat, una de concessions administratives o modificacions en la de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) o de plusvàlues. “Totes les propostes es van formular al maig i cada dia que passa hi ha menys metres quadrats. Si no hi ha obra nova i no hi ha reforma el sector està dirigit a la mort”, va lamentar.

Font:

Diari d’Andorra