Els empresaris podran mantenir la quota durant un mes per contractar un altre empleat si el primer marxa

DA ha inclòs una modificació del sistema de quotes per tal que els empresaris tinguin un mes per contractar un altre empleat si el primer marxa sense perdre la quota.

El grup parlamentari demòcrata ha entrat a tràmit parlamentari una proposició de llei de modificació de la Llei d’immigració amb l’objectiu d’adaptar-la a la nova Llei d’inversió estrangera i de flexibilitzar les quotes d’immigració.

 

La modificació de la Llei d’immigració té com a objectiu per una banda adaptar la legislació als nous supòsits que s’han obert amb l’obertura econòmica, i per això s’han creat tres nous tipus d’autoritzacions de treball, després de constatar que han arribat demandes per part d’empreses que tenien problemes per disposar de les pertinents autoritzacions. Tal com ha explicat la consellera general demòcrata Meritxell Mateu, es crea una autorització de treball sense residència per a empreses multinacionals que es vulguin establir a Andorra i gestionar des d’aquí els seus empleats a l’estranger. En aquest cas, aquests treballadors no cotitzaran de moment a la CASS perquè la llei no ho permet, sinó que hauran d’optar per assegurances privades. En segon lloc, es crea una autorització per compte propi destinada als inversors que obren un negoci a Andorra en base a la nova Llei d’inversió estrangera. Aquestes persones hauran d’acreditar que hagin obert un negoci, que hi treballen i que tenen més del 10% de les accions de la societat. La tercera nova categoria és la de residència per a l’ingrés en centres geriàtrics privats o centres privats de cures mèdiques o terapèutiques. En aquest cas, la llei no contemplarà la possibilitat de fer un reagrupament familiar. D’altra banda, s’ha modificat la modalitat d’autorització per estudiants en pràctiques formatives, per obrir aquesta possibilitat a estudiants estrangers, perquè també s’hi puguin acollir els monitors estrangers que vénen a fer entrenaments esportius, i per obrir la possibilitat que les pràctiques puguin ser remunerades. A banda, també s’ha fet una modificació en la categoria d’autoritzacions de curta durada, per tal d’obrir-la a tots els sectors i no només a uns quants d’especialitzats com fins ara. A més, la taxa del permís de treball no s’haurà de pagar si la contractació és inferior a cinc dies. Una altra de les modificacions que inclou la proposició de llei és la flexibilització de les quotes d’immigració per evitar que un empresari es quedi sense quota si el treballador que ha contractat canvia de lloc de treball, una situació que patien molts negocis de parròquies altes relacionats amb el món de la neu. Quan s’aprovi la llei, l’empresari disposarà d’un mes per poder contractar un altre empleat sense que se li descompti la quota. El conseller general demòcrata Carles Ensenyat ha explicat que amb aquesta modificació es dóna compliment a una promesa electoral, però no s’acaba amb el sistema de quotes per seguir donant prioritat al mercat intern i a la situació d’atur que pateixen molts residents. Finalment, s’ha ampliat el termini en què un treballador d’una empresa andorrana pot desenvolupar la seva feina a l’exterior. Si fins ara estava restringit a sis mesos, impedint que es poguessin fer treballs de llarga durada, a partir de la modificació el termini s’amplia a dotze mesos prorrogables, per facilitar la mobilitat dels treballadors a l’estranger i que les empreses puguin sortir a treballar fora.

Font:

Diari d’Andorra