El Govern amplia el programa de préstecs preferents per a empreses a tot tipus de negocis

Es mantindrà també la línia de finançament a empreses que aportin valor afegit, preferentment en aquells negocis que s’emmarquin en els tres clústers definits per l’obertura econòmica -noves tecnologies, sanitat i educació-.

El Govern ha modificat el programa de préstecs preferents a empreses ampliant-lo a la concessió de microcrèdits per a empreses que necessitin diners per tirar endavant el seu negoci, sense la necessitat que aquest tingui la característica de ser innovador.

 

El portaveu del Govern, Jordi Cinca, ha explicat aquest dimecres que el Govern ha aprovat renovar el Programa de préstecs en condicions preferents per al finançament de la creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors d’empreses i negocis que es va aprovar el 2010 i que dos anys després tocava fer-ne l’avaluació i revisar-lo. Cinca ha dit que el nou programa ha quedat modificat ampliant-lo a la concessió de finançament a empreses que no necessàriament estiguin lligades a la innovació, sinó també a aquells petits negocis -facin l’activitat que facin- que necessitin diners per tirar-lo endavant, que passin dificultats i no puguin afrontar una reconversió, ampliació o millora per manca de diners. Així, el programa queda dividit en dues línies. La primera està dotada de 2 milions d’euros per donar facilitats creditícies a aquestes petites empreses. Per a l’ampliació o millora del negoci, es concediran microcrèdits fins a 18.000 euros finançant fins al 100% de la millora. Per a l’obertura de nous negocis els préstecs podran arribar fins a 35.000 euros i el finançament cobrirà fins al 90% del projecte que s’estigui impulsant. Per concedir al microcrèdit el Govern tindrà especial consideració per als col·lectius que passen més dificultats a l’hora d’accedir al préstec. El tipus d’interès serà l’euríbor anual i la durada del crèdit serà de tres anys amb una carència de fins a sis mesos. La segona línia del programa, dotada amb 5 milions d’euros, va destinada a la creació d’empreses de valor afegit  i innovació, sobretot lligades als tres clústers definits en el projecte d’obertura econòmica: noves tecnologies, sanitari i educació. Els crèdits que es concediran podran arribar als 250.000 euros, i excepcionalment es valoraran ajuts superiors en un pla de negoci més complert. Els requisits dels projectes inclouen la capacitat de crear almenys 5 llocs de treball en un màxim de tres anys d’activitat i capacitat innovadora. La durada del crèdit serà de 7 anys amb un tipus d’interès de l’euríbor anual. Pel que fa a la carència és de sis mesos per als préstecs fins a 100.00 euros i fins a 12 mesos els superiors a aquesta xifra. A més, el préstec que concedirà el Govern no cobrirà el 100% del cost del projecte, sinó que es defineixen diferents talls en funció de la quantia del crèdit. Així un empresari que rebi fins a 100.000 euros per aquest programa, haurà de cobrir per altres vies el 10% del cost del projecte; fins a 150.000 el 15%; fins a 200.000 el 20%; fins a 250.000 el 25%; i superiors a aquesta xifra, el 30%. Jordi Cinca també ha explicat algunes de les condicions un cop s’ha accedit al préstec, i és que els diners només poden ser destinats al projecte presentat per l’empresari; s’haurà d’obrir un compte corrent destinat únicament a l’activitat pel qual s’ha concedit el crèdit; i les persones han de poder ser controlades financerament. Una comissió mixta avaluarà el pla de negoci presentat. Aquesta comissió està formada per dues persones de l’ADI, dues de la CCIS; dues de l’ABA; i dues en representació dels ministeris d’Economia i de Finances.

Font:

Diari d’Andorra