La nova societat Andorra Telecom SAU podrà invertir a l’estranger amb un límit del 15% dels recursos propis

Segons han explicat en roda de premsa el ministre d’Economia i territori, Jordi Alcobé, i el director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, el canvi obeeix als objectius de fer l’empresa més sostenible

El Govern ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Telecom SAU.

 

Segons han explicat en roda de premsa el ministre d’Economia i territori, Jordi Alcobé, i el director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, el canvi obeeix als objectius de fer l’empresa més sostenible, amb tarifes competitives, infraestructures de primer nivell i oferir nous serveis. Per assolir-los, segons el ministre calia dotar Andorra Telecom de més flexibilitat i agilitat en els processos de decisió i actuació per afrontar amb garanties els reptes futurs de les telecomunicacions. Jordi Alcobé ha deixat clar d’entrada que Andorra Telecom conservarà la titularitat pública al 100%, l’únic accionista serà el Govern, i que es blinda qualsevol intent de privatització: ‘no obre cap porta’. El control econòmic i el de la gestió seran públics. El canvi d’estatuts possibilitarà la diversificació de les activitats i la col·laboració amb terceres empreses, per dotar-se de noves eines de treball i garantir el futur. Nadal ha recordat que la principal font d’ingressos actualment prové del roaming del qual se n’és dependent i davant d’un futur escenari de pèrdua d’aquests ingressos s’han de tenir les eines per mantenir la tendència a la baixa en els preus de les prestacions del servei i que se’n beneficiï el client d’Andorra. Pel que fa a nous serveis, Nadal ha avançat que aquest any s’implantarà el 4G i ha quantificat que en l’actualitat hi ha uns 2.000 usuaris. A més, espera que amb la nova legislació puguin aparèixer empreses noves que ofereixin nous serveis i que els andorrans puguin gaudir-ho a curt termini. Això també passa per poder invertir a fora, però amb limitacions. Jordi Nadal ha explicat que la inversió a l’estranger quedarà acotada a un màxim del 5% dels fons propis per inversió i a un màxim del 15% dels fons propis en total. A més, es posa límit a l’endeutament que se situa en un 50% dels fons propis. Els recursos propis a data 31 de desembre són de 255 milions d’euros. Estarà sotmesa a auditories de comptes i d’eficàcia. El Consell d’Administració estarà format per 6 membres del Govern com a màxim i 2 d’Andorra Telecom. El director general haurà de ser andorrà i haurà de tenir estudis superiors. Els béns immobles passen a ser de domini públic. Nadal no ha precisat quin tipus de projectes podrà realitzar Andorra Telecom en el futur amb aquest canvi d’estatuts, però ha posat un especial èmfasi en la possibilitat de col·laborar amb d’altres empreses i d’exportar el coneixement. El director d’Andorra Telecom ho ha exemplificat explicant que en els darrers tres mesos dues vegades han trucat a la porta empreses de fora demanant ajuda per implantar serveis en els seus països. Pel que fa a l’aspecte laboral, Jordi Nadal ha dit que l’estatus dels treballadors no canvia -actualment la majoria de treballadors són contractuals i només quatre són funcionaris- i de moment no hi ha prevista la incorporació de noves persones.

Font:

Diari d’Andorra