El Banc Mundial destaca l’estabilitat política i social d’Andorra

Ho ressalta publicació ‘Focus Andorra’ de BPA que inclou una comparació d’Andorra amb el grup dels 34 països que integren l’OCDE.

La posició assolida per Andorra l’any 2013 dins dels indicadors de governança elaborats pel Banc Mundial destaca que el país gaudeix d’un entorn institucional i regulador d’alta qualitat i d’un elevat grau d’estabilitat en l’entorn polític i social.

 

Els dos índexs de governança en els quals Andorra ocupa una posició relativa més discreta són els d’estat de dret i control de la corrupció. En aquest darrer cas, Andorra ocupa la 20a posició. Així se’n fa ressò la publicació ‘Focus Andorra’ de BPA que inclou una comparació d’Andorra amb el grup dels 34 països que integren l’OCDE mitjançant una sèrie d’indicadors representatius de la situació econòmica i del grau de desenvolupament del país.

 

En relació amb el grup dels 34 països de l’OCDE, la valoració de la governabilitat d’Andorra és particularment favorable en l’àmbit de l’estabilitat política i de l’absència de violència, tot i que l’any 2013 Andorra va retrocedir dos llocs en el rànquing fins a la 8a posició. Aquest rànquing va estar liderat el 2013 per Nova Zelanda (valor de l’índex d’1,45), Suïssa (1,37) i Finlàndia (1,36). La puntuació d’Andorra en matèria d’estabilitat política i absència de violència (1,32) millora la de països com Suècia (1,13), Dinamarca (0,95) o Alemanya (0,93). Pel que fa als països veïns, França va assolir la 4a posició en el rànquing (1,36), mentre que Espanya va ocupar la 31a posició (0,01).

 

D’altra banda, el 2013 Andorra va ocupar la posició 14a en el rànquing de països en tres indicadors de governança: veu i rendició de comptes, eficàcia del govern i qualitat del marc regulador. En el primer cas, que fa referència a la capacitat de participació política dels ciutadans i a la llibertat d’expressió, associació i premsa, el 2013 Andorra va baixar una posició en el rànquing de països respecte de la posició 13a del 2012.

 

Pel que fa a l’eficàcia del govern, Andorra va pujar dues posicions en el rànquing, liderat per Finlàndia (2,21), Dinamarca (1,97) i Suècia (1,94). La puntuació d’Andorra (1,52) va superar la de països com els Estats Units (1,51) i Japó (1,40), així com la dels països veïns. Respecte a la qualitat del marc regulador, tot i caure dues posicions respecte del 2012, la puntuació d’Andorra en aquest àmbit va igualar la d’Alemanya (1,55) i va millorar la de països com Àustria (1,48), Estats Units (1,26) i Japó (1,10).

 

Paral·lelament, amb un valor de l’índex d’1,43, Andorra ocupa la posició 17a en el rànquing d’estat de dret el 2013 i puja un lloc respecte del 2012. La puntuació d’Andorra en aquest àmbit millora la de les economies veïnes, amb França en la 20a posició del rànquing (1,40) i Espanya en la 24a (1,00).

 

En corrupció, Andorra també millora una posició en el rànquing de control, en el qual ocupa la posició 20a, amb un valor de l’índex d’1,29. Els països que reben una puntuació relativa més elevada en aquest àmbit són Dinamarca (2,41), Nova Zelanda (2,35) i Suècia (2,29). Andorra està precedida en aquest rànquing per França (1,30), mentre que Espanya, amb un valor de l’índex de 0,81, ocupa la posició 25a.

Font:

Diari d’Andorra