El Govern agilitzarà el procés per a la reserva de noms de les noves empreses

El Govern treballa per agilitzar l’obertura de noves empreses. En concret s’estan focalitzant els esforços per reduir el temps d’espera que els emprenedors han de patir a l’hora de saber quin nom comercial podran utilitzar. La intenció és reduir-lo aproximadament fins a les 72 hores.
El secretari d’Estat d’Administració Pública, Antoni Rodríguez, reconeix actualment tarden prop “d’una setmana”. Aquest és un dels tràmits per obrir un negoci, un procés pel qual els empresaris en alguna ocasió han expressat la seva queixa per ser massa dificultós. La voluntat és disminuir-lo i això en principi s’ha d’assolir amb una modernització del sistema. “Els tràmits de reserva de nom comercial per a obertura de comerços es podran fer online, tot i que encara hem d’acabar de mirar com ho fem”, apunta Rodríguez. Per tant, no hi ha un moment específic previst per implementar aquesta modificació, encara que “l’objectiu és fer-ho tan aviat com puguem, sense posar una data concreta”.
El procediment online anirà vinculat al desenvolupament de la signatura electrònica, que es va posar en funcionament a principi de juliol. “Volem que per compte propi o a través d’un corresponsal, que podria ser un despatx d’advocats o una gestoria, es puguin fer les propostes” de nom comercial, avança el secretari d’Estat. La sol·licitud la rebrà, com fins ara, l’administració i “en poc temps, potser unes 72 hores, poder donar una resposta”. Ja amb el nom acceptat i validat, el següent pas correspon a “fer l’obertura de comerç simplificat per Internet” i ja “l’endemà poder operar”, detalla.
Dins d’aquest procés, a banda, s’hi ha d’afegir el tràmit amb un notari, que també endarrereix més el procediment. “Al notari s’hi haurà d’anar igual, però també ens agradaria que ells també poguessin treballar electrònicament amb nosaltres”, indica Rodríguez. Aquesta unió entre notaris i administració es faria a partir d’habilitar un portal específic per a ells, controlat des del Govern, i que també podria servir perquè les empreses emetessin factures electròniques o realitzessin altres tràmits.
Finalment, a banda de la reserva de nom comercial, l’executiu també vol “simplificar” altres tràmits necessaris per obrir comerços, tot i que encara s’està en fase d’estudi.

 

Font:

Diari d’Andorra

0000