La taxa als pisos buits es preveu al setembre per estimular el lloguer

Quedaran exemptes les segones residències, els habitatges en venda o els de canvi temporal de residència per treball

El Govern té previst presentar en dues setmanes la llei òmnibus de l’habitatge, que té com a objectiu alleugerir la pressió sobre el mercat del lloguer, convertit en un dels principals problemes socials. Si es compleix el calendari hauria d’estar en vigor al setembre. La mesura estrella passa per l’establiment d’una taxa als pisos buits que inclou una sèrie d’excepcions. Quedaran exempts de la taxa les segones (o terceres) residències, els habitatges que estiguin en procés de venda o els que es quedin deshabitats temporalment perquè el propietari hagi hagut de canviar de parròquia per motius justificats. Com la casuística és pràcticament infinita, la llei inclou un apartat en el qual si un propietari presenta un motiu no inclòs en el llistat tampoc se li aplicarà la taxa sempre que el justifiqui. Les exempcions seran controlades per evitar ques’esquivin amb subterfugis.
Hi ha elements importants que encara no estan totalment definits, com ara quin serà l’import de la taxa que s’aplicarà o el termini que haurà d’estar un habitatge sense ocupar perquè passi a tenir l’etiqueta de buit i el seu propietari hagi de pagar si vol mantenir-lo en aquesta situació. L’impulsor de la legislació, Xavier Espot, sempre ha defensat que aquesta és una de les mesures que ha d’ajudar a posar més habitatges en el mercat de lloguer, i així, a partir d’una major oferta, els preus es continguin. La voluntat de l’executiu no és amb ànim recaptatori, segons fonts properes al gabinet demòcrata, sinó intentar que s’ampliï el nombre de pisos de lloguer per la mancança actual.

Els pisos dels bancs
El text ha estat revisat perquè no inclogui problemes legals i s’han estudiat algunes de les fórmules dels països, territoris o ciutats que han implementat aquesta taxa. El Govern havia anunciat que treballaria amb els bancs l’entrada en el mercat dels habitatges que tenen les entitats a conseqüència dels embargaments derivats de la crisi. La gestió no va fructificar, però es confia que la taxa sigui un element clau perquè els bancs s’avinguin a posar per a llogar els habitatges que tenen. A hores d’ara encara no ha estat possible que es conegui una dada aproximada dels habitatges buits que tenen les diferents entitats financeres.
La resta de mesures de la llei òmnibus, com per exemple afavorir la construcció futura de pisos de lloguer, poden tenir certa incidència a llarg termini, i l’encariment constant dels preus fa necessari, segons les mateixes fonts, accions que tinguin un efecte immediat. Precisament per aquesta emergència generada pel descontrol dels preus, Xavier Espot ha previst entrar la llei amb caràcter d’urgència. Això significa que, comptant que es portarà al Consell durant aquest mes, podria estar en vigor cap al setembre. Aquesta data, però, depèn de la posició dels grups parlamentaris. La introducció d’esmenes o allargament dels terminis d’estudi faria que s’anés molt més enllà.

EXCEPCIONS A LA TAXA

Els habitatges que es pugui demostrar que s’estan utilitzant com a segona o tercera residència. Això afecta tant els de gent del país com els no-residents.

Els pisos que estiguin en venda i es pugui demostrar fefaentment que no és una maniobra per evitar la taxa.

Espais que passin a estar desocupats a conseqüència d’un canvi de residència justificada del propietari. Un exemple podria ser algú que ha d’anar a viure a un altre lloc per motius laborals.

La llei inclourà una clàusula que recull que qualsevol propietari afectat per la taxa podrà exposar els motius per a la seva exempció i no tindran per què ser els que recull inicialment el text. Govern és conscient que hi haurà múltiples casuístiques diferents que no s’han previst.

Els pisos podran estar un temps buits abans de quedar afectats per la taxa. Encara no s’ha definit quin serà el període que es fixarà.

 

Font: Diari d’Andorra