President Electe FIABCI International 2020-2021

President Elect FIABCI 2020 - 2021

Felicitats al nou president mundial de FIABCI,

Mr. Florentino DULALIA

Així com al nou consell d’administració per al període 2020-2021.

I no menys, sino molt més, el nostre company, amic i partner de moltes aventures internacionals,

Sr. Jordi RIBÓ CASANOVAS

President Electe 2020 – 2021

Font
FIABCI Andorra