Pòlissa d’assegurança de la llar, tan obligatòria com necessària

Seguro Hogar inquilino

En matèria d’assegurances de la llar i la propietat, la llei és clara. Sigui un arrendador o un arrendatari, la normativa destaca clarament l’obligatorietat de disposar d’una pòlissa d’assegurança de la llar en ambdós casos.

Ara bé, també volem destacar la tranquil·litat que ens ofereix disposar d’una assegurança que ens ajudi a tirar endavant en cas de patir algun incident.

Què ens diu la llei en el cas de l’arrendador:

  • En l’article 26, apartat 5 de la llei 3/2019 del 17 de gener, s’imposa a l’arrendador a tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi suficientment els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’arrendatari i a tercers.

Què ens diu la llei en el cas de l’arrendatari:

  • En l’article 27, apartat 7 de la mateixa llei, manifesta l’obligatorietat de l’arrendatari a tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi suficientment els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’arrendador i a terceres persones.

En ambdós casos, tant l’arrendador com l’arrendatari, estan legitimats a exigir-se:

  • La presentació de la pòlissa d’assegurances corresponent a la finca arrendada.

Remarcades les obligacions, cal recordar de la mateixa manera, que ambdues parts tenen el dret de:

Sol·licitar prop de la companyia d’assegurances contractada per l’arrendador o l’arrendatari una certificació de la vigència de la pòlissa esmentada mentre sigui vigent el contracte d’arrendament. Amb això s’entén que es pugui demanar l’execució dels drets i deures que es subscriuen al contractar la pòlissa corresponent.


Tot i que resulti evident, des de l’AGIA volem recordar que quan adquirim una casa o un pis no només adquirim les parets que ens protegiran de l’exterior, sinó que comencem una aventura que contindrà pertinences que aniran molt més enllà dels béns personals. És el destí de molts dels nostres ingressos econòmics i dels records que anirem acumulant amb el pas del temps.

Així doncs, caldria tenir ben present que més que una obligatorietat, l’assegurança ha de fer la funció d’un contracte de previsió, ja que per molt poc podem perdre molt.

Font
AGIA News