Polítiques de Privacitat de Nou Aire Immobiliària

Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en el lloc web www.nouaire.com. De conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que totes les dades que puguin ser facilitats per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat.

Les dades que ens facilitin seran incorporades al nostre fitxer d’usuaris web, propietat de Nou Aire Immobiliària, amb la finalitat de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, la gestió, administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis en els quals decideixi subscriure’s, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis, l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació operativa i comercial sobre immobles i serveis oferts per Nou Aire Immobiliària, actualment i en el futur. Així mateix l’usuari consent expressament que les seves dades personals puguin ser transferides a Nou Aire Immobiliària, exclusivament per a les finalitats assenyalades en el paràgraf anterior.

Nou Aire Immobiliària remetrà als usuaris registrats en el lloc web, mitjançant comunicacions electròniques (correu electrònic i trucades) notícies i promocions relacionades amb les activitats empresarials en les que ens dediquem, a tots els usuaris que prèviament ho hagin autoritzat, adaptant-se al que s’estableix a la Llei qualificada 15/20003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

En prémer el botó d’enviar, l’usuari està donant el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les seves dades, així com la seva cessió a les empreses del mateix grup.

Dret d’accés, rectificació, supressió i oposició l’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió i oposició. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant la pròpia configuració de la pàgina web. En cas de tenir problemes per a la realització en línia així com per a qualsevol tipus de dubte, podrà dirigir-se directament o per escrit a: Nou Aire Immobiliària, Av. Consell d’Europa, 14-16, Ed. Quars, 4a planta. AD500 – Andorra la Vella.

Condicions d’accés al lloc web i ús dels productes i serveis

L’accés al lloc web de Nou Aire Immobiliària es gratuït sense perjudici que l’adquisició de determinats productes i serveis o, si escau, continguts que aquesta companyia ofereix estigui subjecte als preus estipulats en les condicions particulars de cadascun.

L’usuari es compromet i garanteix fer ús del lloc web conforme a les disposicions establertes en aquestes condicions, el que es disposa en la normativa aplicable, així com el que fa referència a la moral i als bons costums. En aquest sentit, l’usuari es compromet a:

 1. No utilitzar cap dels serveis, *productes i/o continguts que Nou Aire Immobiliària posa a la seva disposició, per mitjans o amb fins il•lícites, o expressament prohibits en les disposicions o els efectes de les quals puguin vulnerar o lesionar drets, interessos o béns de Nou Aire Immobiliària o de tercers.
 2. Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’activitat normal del lloc web de Nou Aire Immobiliària, així com d’obtenir els continguts facilitats en el lloc web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb el que estableix la normativa d’aplicació.
 3. No fer ús il·lícit dels productes, serveis i/o continguts o que pugui suposar un perjudici per a Nou Aire Immobiliària. Per tant, l’usuari s’abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o vendre qualsevol informació o aparença concernent als productes, serveis i/o continguts , facilitats per Nou Aire Immobiliària a través del seu lloc web. En cas que l’usuari causés danys a tercers, per fer ús de qualsevol producte, servei o contingut i/o eina facilitat a través del lloc web, o per fer-ne ús indegut, l’usuari exonera expressament Nou Aire Immobiliària qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquest efecte, l’usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pogués derivar-se com a conseqüència de l’anterior. Nou Aire Immobiliària, a fi de garantir els drets en compliment d’aquestes condicions i el respecte a la legislació vigent podrà:
  • Procedir a la supervisió del servei per mitjà dels seus administradors amb respecte en tot cas del secret de les comunicacions i la intimitat de l’usuari.
  • Interrompre temporalment el servei sense preavís i en qualsevol moment per raons tecnològiques o legals que seran convenientment motivades en el lloc web.
  • Modificar les condicions de prestació dels productes, serveis i/o continguts que integren el contingut del lloc web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan per raons de la seva activitat així ho consideri convenient. Així mateix, es reserva el dret de no concedir l’accés als serveis, productes, continguts i/o eines, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquestes condicions.
  • Suprimir o retirar dels diferents serveis, productes i/o continguts oferts a través de pàgina web tota la informació que pogués ser il·legal o simplement ofensiva.
  • Comunicar als òrgans competents que actuïn en l’exercici de les seves competències, les conductes, activitats o dades presumptament il·lícites de les quals Nou Aire Immobiliària tingui coneixement.