Contra la cessió urbanística

Els constructors entenen que pagar el 15% d’un valor calculat amb índexs corresponents al 2007 no és realista ni permet fer noves obres Els plans parcials i la cessió econòmica …

16 April 2017