Llogaters indignats

El raonador del ciutadà va haver d’ajudar una ciutadana a aconseguir que el propietari de l’edifici fes les obres necessàries per rehabilitar-lo

 Aconseguir que el propietari d’un bloc de pisos es faci càrrec de les obres necessàries per mantenir l’edifici en les condicions d’higiene i salubritat necessàries no sempre és fàcil.

Aquest és el cas d’una ciutadana d’Andorra la Vella que va acabar acudint al raonador del ciutadà per tal de solucionar les mancances de l’edifici on viu.

Segons recull la memòria de la institució del 2010, la dona exposava que vivia en un edifici que es trobava en situació precària de conservació i que el propietari no se’n vo­lia fer càrrec ni els facilitava els rebuts de les despeses. Al bloc hi havia dos pisos per planta i gairebé tots els inquilins tenien gossos, malgrat que en el conctracte hi havia una clàusula que ho prohibia. L’edifici no disposava d’ascensors, l’escala estava bruta –només s’havia pintat en dues ocasions en quaranta anys, segons exposava la demandant– i feia mala olor. A tot això calia sumar-li humitats als pisos i finestres trencades.

El raonador va intervenir i després de posar-se en contacte amb els ministeris d’Economia i Finances, d’Ordenament Territorial i de Salut, Benestar i Treball, es va informar el comú d’Andorra la Vella de la situació, ja que és l’administració parroquial qui té competència per ordenar les obres de rehabilitació necessàries.

Gràcies a la intervenció del raonador, el comú, que en un principi no havia detectat una situació d’abandó per part de la propietat, es va adonar d’algunes irregularitats, i des del departament de Serveis Públics i Urbanisme es va ordenar l’execució de les obres per tal de conservar les condicions necessàries amb un termini màxim d’execució de nou mesos. D’aquesta manera donava resposta a la queixa.

Amb tot, vistos els problemes detectats pels tècnics del Govern es va veure convenient exigir el certificat d’habitabilitat, encara que això impliqués fer més obres a l’immoble.

POQUES QUEIXES D’URBANISME

Les intervencions del raonador pel que fa a aspectes relacionats amb l’urbanisme són mínimes. De fet, dels més de 200 expedients tramitats al llarg del 2010 per aquesta institució només dos corresponen a aquesta àrea. Malgrat tot, el raonador sí que va rebre força consultes relacionades amb problemàtiques en comunitats de propietaris, desacords amb els arrendaments o dubtes sobre els contractes de lloguer o el cobrament de les despeses. En aquests casos la institució no pot intervenir però sí que s’orienta el demandant perquè sàpiga on ha d’acudir.

Fuente:

Diari d’Andorra