El banc de Teixits privat serà Operatiu a final de este any

S’estan ultimant a els projectes Arquitectònics i d’enginyeria de les instal · lacions, ubicades a Sant Julià, i inicialment hi treballaran dotze persones

Instal · lacions d’1 banc de Sang i Teixits espanyol.

Un banc de Teixits privat i 1 fundació associada per “promocionar la investigació il ‘educació a l’Àmbit de la medicina regenerativa”.

 

És el Projecte Cimera Biomed, que fa algunes semanas és va presentar al marc de la iniciativa Actua, i que, a final d’any, ja podria ser Operatiu en una primera fase. Aixi ho van explicar des del grup de promotors, que van assenyalar que Ara mateix arquitectes i enginyers estan treballant en el disseny d’uns espais que s’ubicaran a Sant Julià de Lòria. “El despatx d’arquitectura està finalitzant la redacció del Projecte executiu Alhora que l’equip d’enginyeria està DONANT a els Darrers retocs a disseny de la Part Més tècnica i sofisticada de les instal · lacions”, van assenyalar. Els Terminis de posada en marxa con los quals treballen són relativament imminents: a final d’any calculin estar operatius “en els Línies prioritàries d’actuació” i “a plena Rendiment d’aquí a un any”.

    En AQUESTA primera fase d’posada en Funcionament és posarà en marxa el Biobanc. La iniciativa està concebuda “per emmagatzemar el patrimoni biològic de les familias que ENS facin Confiança i elaborar productes cel · lulars destinats a tractar Patologies, sevamajoria de l’aparell locomotor, ossos, articulacions, músculs, Malalties de la sang i d’Altres, a mesura que és Vagin generant Evidències científiques de la Seva Utilitat “. Però en aquest primer estadi el qual s’habilitarà serà el Biobanc, el que és propiament el centre d’emmagatzematge, que requereix d’unes condiciones Molt Especials per guardar i conservar els Mostres BIOLÒGIQUES. Posteriortment, el qual s’acabarà d’habilitar serà el laboratori de producció cel · lular, la factoria que és tractaran a els productes que podran servir per a us propi del pacient DONANT. Però Els promotors van assenyalar que “més endavant” és treballarà en la Possibilitat que dels productes se’n Pugui fertilit 1 Ús generalitzat.

 

Plantilla, Inversió

La plantilla inicial de Cimera Biomed la integraran una dotzena de persones, entre personal de gestió i administració i a els Professionals Tècnics que requereix 01:00 centri d’aquestes caràcterístiques. A la Ubicació tríada a Sant Julià-no ha trascendit el lloc exacte-hi conviuran l”àrea administrativa il’ ‘àrea tècnica AMB “sals de Processament de cèl · lules i Teixits, de producció cel · lular, de criopreservació i de control de qualitat “. Els impulsors del Projecte van assenyalar que “la primera fase tindrà 1 Inversió aproximada de 3 Milions d’euros”. Els promotors fan especial èmfasi en la rellevància del qual esdevindrà la Fundació Cimera, un ‘entitat andorrana que “ha de ser un element clau en la consolidació d’Andorra com a Referent internacional en la matèria”.

    El metge andorrà Miquel Àlvarez Marfany i el doctor Ramon Pau Pla, que va dirigir el Banc de Sang de Catalunya, són 2 dels Professionals involucrats en l’el Projecte i van ser a els encarregats de presentar-ho Davant a els INTEGRANTS del Grup de Treball de salut i benestar de la Iniciativa Actua, el mecanisme Impulsat per Promoure la Captació d’Inversió estrangera. Àlvarez Marfany va revelar Llavors que ja fa 1 parell d’anys que hi estaven treballant. I hi va afegir que el Projecte s’adequa perfectament a què el país busca con el Projecte d’obertura econòmica.

 

UBICACIÓ ESTRATÈGICA, proactivitat DEL GOVERN

 

Els inversors justifiquin la tria d’Andorra-on esdevindran 1 activitat completament innovadora-“per un doble MOTIU”. El primer, assenyalen, està relacionat Amb la Ubicació, ha que els hi Përmet adreçar-es no NOMÉS al mercat local, sinó también ALS Propers “Mercats espanyol i francès”. El Segon és “la proactivitat del Govern i la Seva voluntat d’impulsar projectes Estratègics, entre d’Altres en L’àmbit de la biotecnologia”. Quant a la normativa que regirà el banc, van precisar que tinença Constància que l’executiu estaria treballant a l’impuls d’1 text Específic, “per regular aquestes activitats”, i hi van afegir que seguiran la Legislació específica del país, l ‘europea i que treballaran “con los alts parametres i estàndards de Qualitat d’acordar AMB els normes GMP”. El GMP és Tracta del conjunto de normes i Procediments a seguir que s’usa en la indústria farmacèutica.

    Els impulsors defensen el potencial que tinença AQUESTA mena de tractaments en Patologies de l’aparell locomotor, entre d’Altres, il ‘interès que ja suscitin. L’Objectiu, tal com van assenyalar al su dia, és que Cimera Biomed-que està Preparat per funcionar “al més aviat possible” – esdevingui 01:00 banc Referent al sud d’Europa.

Fuente:

Diari d’Andorra